ARUZ İLMİ II

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Muhammet Tasa
Arap Dili Belagatı ve Edebiyatının en üst düzey edebi ürünleri olan Arapça şiirleri anlayabilmek, değerlendirebilmek ve bu konuda gerekli olan Aruz ölçü ve kalıplarını öğrenmek, vezni bilinmeyen şiirlerin ölçülerini bulabilmek, vezni tespit edilen şiirleri Türkçeye çevirebilmektir.
Aruz ilminin doğuşu, gelişimi, aruz vezinleri, Aruz ilmiyle ilgili konular.
İlmu'l-Arûz, Abdulazîz Atîk.
Ders Konuları
 1. Munserih Bahri
 2. Hafif Bahri
 3. Mudari' Bahri
 4. Muktedab Bahri
 5. Muctes Bahri
 6. Mutekârib Bahri
 7. Mutedârak Bahri
 8. Bahirlerle İlgili Bilgiler ve Kafiye
 9. Kafiye Harfleri ve Raviy
 10. Vasl
 11. Harûc, Radif, Te'sîs, Mukayyed ve Mutlak Kafiye
 12. Kafiye Harekeleri ve Kusurları
 13. Zihaflar ve İlletler, Aruz İlletleri, İlletlerin Çeşitleri
 14. Aruz Daireleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Aruz İlmi konusunda genel bir bilgi sahibi olmak
 2. Aruz ölçü ve kalıplarını öğrenmek
 3. Vezni bilinmeyen şiirlerin ölçülerini bulabilmek
 4. Vezni tespit edilen şiirleri Türkçeye çevirebilmek
 5. Arapça şiirleri anlayabilmek
 6. Arapça şiirleri eleştirel yöntemle değerlendirebilmek
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 14 84
Proje Görevleri 6 10 60
Performans Görevleri 3 14 42
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 80
Performans Görevleri 1 20
Toplam 2 %100