İŞARETLER VE SİSTEMLER (TSD-1)

Dersin Detayları
Türkçe
Doktora
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Prof. Dr. Muhammet Tasa
Arap Edebiyatında Şiir Kültürüne sahip olmak
Arap Edebiyatı Şiir Ürünleri
Divanlar
Ders Konuları
 1. Şiirin Tanımı
 2. Şiirin Gelişimi
 3. Şiirlerin Değerlendirildiği Dönemler
 4. Cahili Dönemi Şiiri
 5. Muhadram Şairler ve Dönemi
 6. İslam Dönemi Şiiri
 7. Emevî Dönemi Şiiri
 8. Abbâsî Dönemi Şiiri
 9. Memlük Dönemi Şiiri
 10. Selçuklu Dönemi Arap Şiiri
 11. Osmanlı Dönemi Arap Şiiri
 12. 20 Yüzyıl Arap Şiiri
 13. Kadın Şairler
 14. Şiirlerin Coğrafî Olarak ve Tematik Açılardan Değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Arap Edebiyatında Şiir hakkında bilgi sahibi olmak
 2. Şiirleri anlabilmek
 3. Şiirleri değerlendirebilmek
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 14 84
Proje Görevleri 6 14 84
Performans Görevleri 3 10 30
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 80
Performans Görevleri 1 20
Toplam 2 %100