ANAYASA HUKUKU

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Öğrenciye anayasa hukuku konularında yorum yapmasını sağlayacak temel bilgi donanımı sağlamak
Anayasa Hukukunun genel teorisi. Türk anayasa hukuku tarihi ve güncel konular
Gözler, Kemal, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Basın Yayın, 2019
Ders Konuları
 1. Anayasa hukuku kavramı, anayasa kavramı, anayasacılık hareketleri
 2. Kurucu iktidar nedir?
 3. Devlet kavramı ve devlet şekilleri: Monarşi ve Cumhuriyet
 4. Devlet şekilleri: Üniter devlet-Bileşik devlet
 5. Hükümet sistemleri
 6. Demokrasi: Tanımı, tipleri, demokrasi teorileri
 7. Seçimler, oy hakkı, seçim sistemleri
 8. Temel hak ve hürriyetler
 9. Kanunların anayasaya uygunluk denetimi: Anayasa yargısı
 10. 10. Türk Anayasa Hukuku: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri
 11. Anayasada düzenlenen temel ilkeler
 12. TBMM
 13. Yürütme, hükümet sistemi, cumhurbaşkanı
 14. Olağanüstü hal yönetim usulü
 15. Anayasa değişiklikleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Anayasacılık kavramını öğrenir.
 2. Anayasanın üstünlüğü ilkesini içselleştirir.
 3. Anayasa yargısının anlamı ve önemini bilir.
 4. Devlet kavramı ve devlet şekilleri hakkında bilgi sahibi olur.
 5. Temel hak ve hürriyetler konusunda bilgi sahibi olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 15 30
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 7 7
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 18 18
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100