İLERİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Dersin Detayları
yok
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Şaban GÜLCÜ
-
Bu dersin amacı yazılım yoğunluklu sistemlerin geliştirilmesi için gerekli olan kavram ve yöntemler hakkında ile derecede bilgi vermektir. Yazılım mühendisliği disiplini ile ilgili geniş bir anlayış geliştirmeyi hedefler.
Giriş ve yazılım proje yönetimi kavramları, Yaşam döngüsü modelleri, Agile Yazılım Geliştirme, Proje planlama (finansal yönü ile birlikte), Analiz ve gereksinim mühendisliği, Analiz ve gereksinim mühendisliği, Tasarım, Tasarım, Tasarım desenleri, Kodlama, kalite güvence ve test, Konfigürasyon yönetimi, Ürün metrikleri, Bakım ve yeniden mühendislik, Risk analizi ve yönetimi, Bakım ve yeniden mühendislik, Yazılım Süreçlerinin İyileştirilmesi,
Yazılım Mühendisliği: Yöntemler, Metodolojiler, CASE Ortamları, Günün Teknolojileri, ARİFOĞLU, A., DOĞRU, A., Sas Bilişim, Ankara, 2001 Yazılım Mühendisliği, SARIDOĞAN, M. E., , 2. Baskı, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2008. Software Engineering, SOMMERVILLE, I., 8 th Edition, Addison Wesley, 2007
Ders Konuları
  1. 1 Giriş 2 Bilgisayar Sistemleri 3 Bilgisayar Sistemi Mühendisliği 4 Yazılım Mühendisliği 5 Yazılım İsterleri Çözümlemesi 6 Yazılım Tasarımı 7 Yazılımın Gerçekleştirilmesi 8 Yazılım Testi 9 Yazılım Bakımı 10 Yazılım Nitelik Güvencesi 11 Konfigürasyon Yönetimi 12 Yazılım Geliştirme Yöntembilimleri 13 Proje sunumları 14 Proje sunumları
Öğrenme Çıktıları
  1. 1 Yazılım Gereksinim Analizi yapar. 2 Yazılım Tasarımı yapar. 3 Yazılım testini yapar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 48 48
Proje Görevleri 1 50 50
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 100 100
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100