Cumhuriyet Öncesi Türk Seramik Sanatı

Dersin Detayları
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Azize Melek ÖNDER
Cumhuriyet dönemi öncesinde varlıklarını sürdüren Türk devletlerinin seramik sanatı alanında yaptıkları eserler tanıyabilmek, biçim, teknik, süsleme, işlev açısından gelişim süreclerini araştırmak ve incelemek.
Türk sanatında görülen seramikler ve seramiklerin üretim yöntem ve tekniklerinin anlatılması, seramik ürünlerin biçim, teknik ve dekor açısından incelenerek stil özelliklerinin ortaya konması.
ARLI, B. D.-ALTUN, A. (2008). Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, Osmanlı Dönemi, Kale Grubu Kültür yayınları, İstanbul. ASLANAPA, O. (1965). Anadolu'da Türk Çini ve Keramik Sanatı, İstanbul. ASLANAPA, O. (1992). Türk Sanatı El Kitabı, İslam Öncesi Sanat, Mimari, Halı, Kumaş, Çini, Keramik, Minyatür, İnkilap Kitabevi, İstanbul. ATASOY, N.-J.Raby, (1989). İznik Seramikleri, İstanbul, TEB Yayınları. BLAİR, S.-BLOOM, J. (2007). “Büyük Selçuklu Döneminde Sanat”, İslam Sanatı ve Mimarisi. KERAMETLİ, C. (1986). “Asya’dan Anadolu’ya Türk Çini ve Seramik Sanatı”, Türk Çin Sanatından Örnekler, Ak Yayınları, s.22-31 ÖNEY, G. (1988). Anadolu Selçuklu Mimari Süsleme ve El sanatları, İzmir ÖNEY, G. (1976). Türk Çini Sanatı, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul
Ders Konuları
 1. Türk Çini Sanatının tarihsel süreç boyunca dönemlerinin tanıtımı
 2. 9.-11 yüzyıllarda Büyük Selçuklu (İran Selçukluları) Çini ve seramik sanatında görülen eserlerin üretimleri ve teknikleri
 3. 9.-11.yüzyıllarda Büyük Selçuklu dönemi (İran Selçukluları), Türk çini ve seramik sanatının başlıca üretim merkezleri olan Rey, Kaşan, Samarra `da yapılmış olan çini ve seramiklerin sanatsal ve teknik özellikleri
 4. Büyük Selçuklu (İran Selçukluları) Çini ve seramik sanatının sanatsal ve teknik özellikleri
 5. 12.-13. Yüzyıl Anadolu Selçuklu Çini ve Seramik Sanatının özellikleri
 6. Anadolu Selçuklularında Çini ve Seramik Sanatının gelişimi ve üretim tekniklerinin dönemsel özellikleri
 7. Anadolu Selçuklularında Çini ve Seramik Sanatının gelişimi ve üretim tekniklerinin dönemsel özellikleri
 8. 14.-15.yüzyılın ilk yarısı Erken Osmanlı Çini ve seramik Sanatı
 9. Erken Osmanlı Dönemi Milet İşi diye bilinen formların dönem bakımından ve yüzyıl olarak sanatsal,teknik ve teknolojik özellikleri
 10. 16.yüzyıl İznik Çini ve Seramikleri
 11. 17.yüzyıl İznik, Kütahya ve Çanakkale çini ve seramikleri
 12. 18. yüzyıl Kütahya ve Çanakkale seramikleri
 13. 19.-20. yüzyıl Kütahya ve Çanakkale seramikleri
 14. 19.-20. yüzyıl Kütahya ve Çanakkale seramikleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Seramiğin tarihi gelişim sürecini bilir.
 2. Türk seramik sanatınının gelişim sürecini bilir.
 3. Türk seramik sanatında yapılan eserleri dönemlerine göre ayırabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 10 100
Proje Görevleri 6 5 30
Performans Görevleri 6 10 60
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 10
Proje 1 10
Performans Görevleri 1 20
Toplam 4 %100