Alternatif Pişirim Teknikleri

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr.Üyesi Mine Ülkü ÖZTÜRK
Seramik pişirim aşamasının başlangıcını oluşturan bu ders; öğrenciye farklı fırın çeşitleri ve pişirim tekniklerini tanıtarak uygulamalı olarak alternatif pişirim uygulamaları yapabilmeyi sağlar.
1 Fırın çeşitleri hakkında genel bilgiye sahip olabilmesi 2 Fırın ve pişirim ekipmanları, araç-gereçleri yetkin olarak kullanabilmesi 3 Yakıtlarına göre fırın bilgisine sahip olabilmesi 4 Biçimlerine göre fırın bilgisine sahip olabilmesi 5 Bisküvi pişirimi ve fırın rejimi hakkında bilgi sahibi olabilmesi 6 Sır pişirimi ve fırın rejimi rejimi hakkında bilgi sahibi olabilmesi beklenmektedir.
Ders İçin Önerilen Kaynaklar Ana kaynak: Seramik Fırınları, Güner Sümer Yardımcı kaynaklar: Alternative Kilns & Firing Techniques: Raku * Saggar * Pit * Barrel, James C. Watkins, Paul Andrew Wandless Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson, Jan Peterson,Çeviren:Sevim Çizer The Kiln book, Frederick L. Olsen Diğer ders materyalleri: Ulusal Sanatçı web siteleri, çeşitli programlarda hazırlanmış tezler
Ders Konuları
 1. Tanışma ve dersin hedefleri üzerine konuşma, verilecek projenin tanıtılması
 2. Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması
 3. Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması
 4. Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması
 5. Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması
 6. Araştırmaların gözden geçirilmesi ve uygulama konularının onaylanması
 7. Uygulamalar
 8. Uygulamalar
 9. Uygulamalar
 10. Sonuçların değerlendirilmesi
 11. Uygulamalar
 12. Uygulamalar
 13. Sonuçların değerlendirilmesi
 14. Sunuma hazırlık ve rapor hazırlanması
Öğrenme Çıktıları
 1. Pişirim teknikleri ve fırınlar ile ilgili teorik bilgilerin aktarılması. Öğrencinin araştırma yapmaya yönlendirilmesi. Yapılan araştırmaların, öğrenci ile beraber irdelenmesi.
 2. Onaylanan pişirim tekniklerinin ekip çalışması ile uygulanması ve uygulamanın denetlenmesi. Ortaya çıkan problemler ve çözümleri üzerine tartışma, uygulama yöntemlerine ait teorik bilgilerin aktarılması.
 3. Öğrencinin yaptığı araştırmayı ve uygulamasını bir araya getirdiği sunum dosyasının incelenmesi eksiklerin öğrenciler ile birlikte tartışılması.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 42 42
Proje Görevleri 2 33 66
Performans Görevleri 2 40 80
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 50
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100