Seramik Formun Oluşum Aşamaları

Dersin Detayları
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Azize Melek ÖNDER
Seramik sanatı eserlerinin geleneksel ve çağdaş örneklerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla biçim, içerik, sanatsal ve estetik değerler açısından kavranması, öğrenilenlerin belirlenen tema doğrultusunda özgün formlar tasarlayıp, uygulayabilmesi.
Seramik sanatında belli bir tema üzerine serbest kişisel tasarımların ve uygulamalarının yapılması, pişirim, kurutma, sırlama yöntemleriyle tamamlanıp sunulması.
LANE, P. (1988). Ceramic Form, London. HOPPER, R. (1986). Functional Pottery, Form and Aesthetic in Pots of Purpose, chilton book company, Radnor, Pennsylvania.
Ders Konuları
 1. Özgün ya da geleneksel formlar üzerinden yeni tasarımlar oluşturabilme
 2. Konunun araştırılması ve eskiz çalışmalarının yapılması
 3. Konunun araştırılması ve eskiz çalışmalarının yapılması
 4. Tasarımların Değerlendirilmesi
 5. Seramik malzeme ile tasarlanan ürünün şekillendirilmesi
 6. Seramik malzeme ile tasarlanan ürünün şekillendirilmesi
 7. Seramik malzeme ile tasarlanan ürünün şekillendirilmesi
 8. Ürünlerin bisküvi pişirimi
 9. Ürünün bisküvi pişirimi sonrası dekor aşaması
 10. Ürünün bisküvi pişirimi sonrası dekor aşaması
 11. Ürünün bisküvi pişirimi sonrası dekor aşaması
 12. Ürünün sırlanması
 13. Ürün teslimleri ve değerlendirilmesi.
 14. Ürün teslimleri ve değerlendirilmesi.
Öğrenme Çıktıları
 1. Temel şekillendirme yöntemleriyle, sağlam bir form ile estetik duyarlığın bir arada olduğu üç boyutlu çalışmalar üretebilme becerisini tanır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 10 100
Proje Görevleri 6 5 30
Performans Görevleri 6 10 60
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 10
Proje 1 10
Performans Görevleri 1 20
Toplam 4 %100