Seramik Sanatında Modernizm

Dersin Detayları
Ön koşul bulunmamaktadır.
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üyesi Sanver Özgüven
Türkiye'de ve Dünya'da seramik sanatını ve sanatçılarını örnekleri ile incelemek.
Günümüz seramik sanatı, Dünya'daki ve Türkiye'deki örnekleriyle incelenecek. Modern sanat akımlarının seramik sanatı üzerindeki etkisi karşılaştırmalı olarak işlenecek.
Batur, E. (1999). Modernizm Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
Ders Konuları
 1. 20. yy.sanatı içinde sanatına genel bakış.
 2. 20. yy.sanatı içinde sanatına genel bakış.
 3. Sanayi Devrimi, Arts and Craft hareketi
 4. Arts and Craft Hareketi sonrası oluşan sanatsal eğilimler
 5. Arts and Craft Hareketinin Türkiye’deki yansımaları
 6. Cumhuriyet sonrası kültür ve sanat politikaları
 7. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve sanatçı çalışmaları.
 8. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve sanatçı çalışmaları.
 9. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve sanatçı çalışmaları.
 10. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve eser yorumlamaları
 11. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve eser yorumlamaları
 12. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve eser yorumlamaları
 13. Dünya ve Türkiye seramik sanatından örnekler ve eser yorumlamaları
 14. Final
Öğrenme Çıktıları
 1. Çağdaş Türk seramik sanatnın tarih içindeki gelişimini bilir
 2. Dünyada seramik sanatının gelişimini bilir
 3. Seramik sanatının günümüzdeki durumunu bilir
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 12 60
Proje Görevleri 5 12 60
Performans Görevleri 5 12 60
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 6 12
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 40
Toplam 2 %100