Sergileme ve Sunum Teknikleri

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr.Üyesi Mine Ülkü ÖZTÜRK
Sergileme tasarımında fikirden ürüne tasarım sürecinin tüm aşamalarının kavranması, ürünlerini sergilemeye hazır hale getirilmesi.
Görsel sunum destekli ders anlatımı, literatür araştırması, uygulamalı sergileme ürünleri tasarımı.. Sergileme tasarımı, malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerine dair temel bilgilerin ve görsel kültürün oluşturulması.
1. Erbay, M. (2011). Müzelerde sergileme ve sunum tekniklerinin planlanması. Beta Basım Yayın.
Ders Konuları
 1. Sergileme tasarımının tarihsel süreci ve yaklaşımlar
 2. Temel kavramlar.
 3. Sergileme ürünleri, sergileme ürünleri tasarımında tasarımında kullanılan malzemeler, üretim yöntemleri ve üretim teknolojileri
 4. Sergileme için gerekli olan temel renk, tipografi, görsel uygulamalar ve grafik tasarım öğelerinin irdelenmesi
 5. Sergileme için gerekli olan temel renk, tipografi, görsel uygulamalar ve grafik tasarım öğelerinin irdelenmesi.
 6. Üretime yönelik maket yapım malzemeleri ve tekniklerinin incelenmesi.
 7. Üretime yönelik maket yapım malzemeleri ve tekniklerinin incelenmesi
 8. Tasarımı sürecinde brief alma, soru oluşturma, problem tespit ve tanımı
 9. Çok işlevli sergileme ürünleri, büyük ölçekli sergileme ürünleri ve fuar standlarının incelenmesi
 10. Büyük ölçekli fuar standları özelinde mimarlık, içmimarlık ve ürün tasarımı kesişiminde oluşan interdisipliner çalışma alanının incelenmesi.
 11. Sergileme ürünleri tasarımında yenilikçi yaklaşımların incelenmesi.
 12. Sergileme ürünleri tasarımında yenilikçi yaklaşımların incelenmesi.
 13. Sergileme ürünleri tasarımında yenilikçi yaklaşımların incelenmesi.
 14. Sergileme ürünleri tasarımında yenilikçi yaklaşımların incelenmesi.
Öğrenme Çıktıları
 1. Özel galerilerin sanat ve işletme politikalarını anlama
 2. Özel ve kamu müzelerinin sanat politikalarını anlama
 3. Koleksiyonerlik kurumunun işleyiş mantığını anlama
 4. Kendi çalışmalarını tarif ve takdim edebilme
 5. Sanatçı tanıtım dosyası ve benzeri belgeleri hazırlama
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 38 38
Proje Görevleri 2 30 60
Performans Görevleri 2 40 80
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 50
Toplam 2 %100