İLETİŞİM

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Yunus AKIN
Öğrencilerin iletişim konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, iletişim türlerini ve modellerini öğretmek, mesleki ve günlük yaşamda iyi ve etkili bir iletişim düzeyine sahip olmak için yapılması gerekenleri öğretmek.
İletişim kavramı ve iletişim türleri bütün yönleriyle öğrenilir.
Ders Konuları
 1. İletişim kavramı ve süreci
 2. İletişim türleri sözlü ve sözsüz iletişim
 3. İletişim türleri yazınsal ve görsel iletişim
 4. İletişimin bağlamına göre çeşitleri
 5. Etkili iletişim kavramı ve süreci
 6. Kişilerarası iletişim
 7. Dinleme becerisi
 8. Kitle iletişim araçları ve türleri
 9. Kurumsal iletişim
 10. İletişim ve etik
 11. Beden dili
 12. İletişim modelleri
 13. Medya okur yazarlığı
 14. Kültür ve iletişim
Öğrenme Çıktıları
 1. Öğrencilerin iletişim konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak
 2. Öğrencilere iletişim türlerini (sözlü yazılı, sözsüz) ve modellerini öğretmek, mesleki ve günlük yaşamda etkin iletişim kurabilmek için yapılması gerekenleri öğretmek
 3. Öğrencilerin iletişim sorunları ve çözümleri konusunda bilgilendirilmesi,
 4. Öğrencilere kendini doğru ifade edebilme, dinleme, doğru algılama ve yorumlamanın öneminin anlatılması
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 10 10
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 32 32
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100