YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE DÖKÜMAN YÖNETİMİ SİSTEMİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Yunus AKIN
Türkçede yazma becerilerinin geliştirilmesi ve yazılı metinlerin türlerine göre tanınması ve metinler arasındaki ilişkilerin öğretilmesi.Yazılı anlatım iç ve dış yapı unsurlarının doğru ve yetkin bir şekilde gerçekleştirilmesinin öğretilmesi.Her türlü yazışma metinleri öğretilir.
Dil kullanımı ve yazılı anlatım türleri hakkında bilgiler verilecektir. Döküman yönetimi değerlendirilecektir.Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme. Yazılı anlatımda düşünceyi temellendirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma); anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım); bunlar üzerinde kuramsal bilgiler, örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları yapabilmektedir.
Ders Konuları
 1. Dilin tanımı, yazı dilinin özellikleri.
 2. Cümle, cümlenin tanımı, doğru bir cümlede aranan nitelikler, Türkçede cümlenin özellikleri.
 3. Yazılı anlatımda plan
 4. Yazılı anlatım türleri I
 5. Yazılı anlatım türleri II
 6. Yazışmalarda Dil Bilgisi Kuralları
 7. Yazışmalarda Noktalama İşaretleri
 8. Yazışma ve Yazışma Türleri,Resmi Yazı Türleri
 9. Yazışma ve Yazışma Türleri, Özel Yazı Türleri
 10. Yazışmaların Niteliksel Özellikleri
 11. Elektronik Belge Yönetimi ve Sistemi
 12. Evrak, Evrak Kayıt İşlemleri ve Evrak Yönetim Sistemleri
 13. Dosya, Dosyalama ve Dosyalama Sistemleri
 14. Arşiv ve Arşivleme Sistemleri
Öğrenme Çıktıları
 1. Yazılı anlatım türlerini sınıflandırır.
 2. Güzel ve doğru Türkçe kullanımlarını örnekleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 3. Döküman yönetimi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olur
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 12 12
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 3 %100