MESLEKİ MÜDAHELE TEKNİK VE TAKTİKLERİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Mustafa UYAR
Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri alanında Kanuni kaynak ve dayanakların öğrenilmesi, Arama usülleri ve yasal boyutunun öğrenilmesi, Müdahale Teknik ve Taktiklerine ilişkin beceri kazanımı, fiili tehlikesi yüksek olaylara müdahale, grup halinde çalışma yetisi kazandırma, Robocop kıyafeti, kalkan, jop ve kelepçe kullanımı zorlayıcı ve kısıtlayıcı aletlerin yasal kullanım alanlarının öğretilmesi.
Yakın Savunma Temel Teknik ve Taktikleri, Vücudun hassas bölgelerinden faydalanma, tutuş ve direniş olayları ile bu olaylardan kurtulma, saldırıdan kurtulma ve etkisiz hale getirme, hareketi kısıtlayıcı araçlar ve taktikler, oluşabilecek muhtemel olaylara müdahale, uygulama çalışması ve tatbikat, robocop kıyafetinin tanıtımı, giyilmesi, muhafazası, olaylarda kullanımı, jop kullanımı, kalkan kullanımı, kelepçe kullanımı ve bunlara ilişkin tatbikat.
Kanuni Kaynak ve dayanaklar slaytı, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, Türk Ceza Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Ceza İnfaz Kurumlarının, Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol, müdahale teknik ve taktikleri ile tatbikat videoları,
Ders Konuları
 1. Kanuni Kaynak ve Dayanaklar
 2. Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
 3. Personelin Kuvvet Kullanımı
 4. Bedensel ve Toplu Savunma Sporlarında Uygulamalı Eğitim Konuları
 5. Arama Usulleri
 6. Mahpusla temas halinde mesafe ve müdahale
 7. Yumruk ve Tekme vuruşlarında kurtulma yöntemleri
 8. Yakadan Tutuş ve Boğaza Sarılmalardan kurtulma yöntemleri
 9. Sarılmalardan Kurtulma yöntemleri
 10. Vücudun Hassas bölgelerinden kurtulma yöntemleri
 11. Taşıma Teknikleri
 12. Tehlikeli Mahkuma Nezaret Etme
 13. Yumruk ve Tekme saldırılarından Taşıma Tekniklerine geçiş
 14. Robocop Kıyafeti Kullanımı ve Tatbikat
Öğrenme Çıktıları
 1. Kanuni Kaynak ve Dayanakları Müdahale esnasında uygular
 2. Ulusal ve Uluslararası Mevzuatı Uygulamada değerlendirir
 3. Personelin Kuvvet Kullanımını Gerektiren halleri tespit eder.
 4. Bedensel ve Toplu Savunma Sporlarında Uygulamalı Eğitim Konularını tespit eder.
 5. Arama Usullerini uygulayabilir.
 6. Mahpusla temas halinde mesafe ve gerektiğinde müdahaleyi yapar
 7. Yumruk ve Tekme vuruşlarında kurtulma yöntemlerini uygular.
 8. Yakadan Tutuş ve Boğaza Sarılmalardan kurtulma yöntemlerini uygular.
 9. Sarılmalardan Kurtulma yöntemlerini uygular
 10. Vücudun Hassas bölgelerinden yararlanma yöntemlerini uygular
 11. Taşıma Tekniklerini uygular
 12. Tehlikeli Mahkuma Nezaret Etmede mesafe ve müdahaleyi uygular
 13. Yumruk ve Tekme saldırılarından Taşıma Tekniklerine geçişi uygular
 14. Robocop Kıyafetini kullanır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 15 15
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100