CEZA İNFAZ KURUMU GÜVENLİĞİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Cezaevi iç ve dış güvenliği, mahpus güvenliği ile diğer güvenlik hususlarının hukuka uygun şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak
Cezaevlerinde güvenlik, dinamik-fiziki-standart güvenlik hizmetleri, cezaevlerinin sınıflandırılması, arama, zor kullanımı, kontrol ve gözetim, acil durumlar, güvenlik önlemeleri
Demirbaş Timur, İnfaz Hukuku, 7. baskı, 2020, https://www.mevzuat.gov.tr, https://cte.adalet.gov.tr, https://tez.yok.gov.tr, http://www.megep.meb.gov.tr
Ders Konuları
 1. Ceza infaz kurumu ve güvenlik kavramının tanımı ve tanıtımı
 2. Ceza infaz kurumlarında güvenlik
 3. Personel ve mahkum güvenliği
 4. Ziyaretçi- bina ve eşya güvenliği
 5. Dinamik- fiziksel ve standart güvenlik
 6. Ceza infaz kurumlarının sınıflandırılması
 7. Ceza infaz kurumlarında yapılan aramalar
 8. Ceza infaz kurumlarında yasaklı maddeler
 9. Arama, arama yöntemleri ve türleri
 10. Sayma, kuvvet kullanma
 11. Ceza infaz kurumlarında kontrol ve denetim
 12. Ceza infaz kurumlarında acil durumlar: firar, isyan, yangın, deprem vb...
 13. Ceza infaz kurumlarında alınacak güvenlik önlemleri
 14. Açlık grevleri, taşımalar
Öğrenme Çıktıları
 1. Ceza infaz kurumlarında güvenlik hizmetlerini yerine getirebilirler
 2. Göz altına alınanların nakli, sevk ve izin işlemlerini yerine getirebilirler
 3. Ceza infaz kurumlarında olağanüstü hallerde hukuka uygun olarak zor kullanabilirler
 4. Tutuklu ve hükümlünün tahliye işlemlerini yerine getirebilirler
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 48 48
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100