TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üye. Erhan DUMAN
Bu dersin amacı; öğrencilere, bilgi teknolojilerinin önemini, problem çözme ve analiz etme becerilerini kazandırmak, araştırma ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik olarak alt yapı oluşturmak, eğitim ve meslek hayatlarında teknoloji ve bilimin önemini kavratarak öğrenme becerilerini geliştirmektir.
Bilgisayar donanımı, yazılım ve işletim sistemi, interneti , bilişim etiği, bilgi ve iletişim teknolojisinde yeni gelişmeler.
Anadolu Üniversitesi temel bilişim teknolojileri ve Klavye kullanımı
Ders Konuları
 1. Bilgisayar Donanımı
 2. Bilgisayar donanım ve yazılım kavramların
 3. Sosyal Ağlar ve Medya
 4. Özel Uygulama Yazılımları
 5. Özel Uygulama Yazılımları
 6. Bilişim Hukuku ve Etiği
 7. Bilişim Hukuku ve Etiği
 8. ara sınav
 9. Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
 10. Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
 11. Günümüzde Bilişimin Stratejileri
 12. Günümüzde Bilişimin Stratejileri
 13. Bilişim Teknolojisinde Ülke Karşılaştırmaları
 14. Final Sınavı
Öğrenme Çıktıları
 1. Bilgi teknolojisi araçlarının donanım ve yazılım özelliklerini belirlemek
 2. Bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek
 3. İnternet ortamında iletişim kurmak
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 10 10
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 10
Toplam 3 %100