İNGİLİZCE II

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üye. Erhan DUMAN
Bu ders, çeşitli çalışma alanlarından gelen kitlelere bilgileri sunma konusunda öğrenci yetkinliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Burada vurgu, fikirleri organize etmeye ve geliştirmeye, bilgilenmek için okumaya, yeni kelimelerle ifade edebilmeye, referans vermeye ve gramer açısından doğruluğa yapılmaktadır.
Bu ders çeşitli çalışma alanlarındaki güncel konuları, teorileri, kavramları, yöntemleri ve fikirleri ve bu çalışma alanlarıyla bağlantılı metinleri ele almaktadır.
Hashemi, L. and Murphy, R., (2004), English Grammar in Use Supplementary Exercises, Cambridge University Press.
Ders Konuları
 1. Gramer Tekrarı
 2. Gramer Tekrarı
 3. Metin Çevirisi
 4. Metin Çevirisi
 5. Metin Çevirisi
 6. Metin Çevirisi
 7. Gramer Tekrarı
 8. ara sınav
 9. Metin Çevirisi
 10. Metin Çevirisi
 11. Metin Çevirisi
 12. Metin Çevirisi
 13. Metin Çevirisi
 14. Final Sınavı
Öğrenme Çıktıları
 1. Çalışma alanındaki güncel teorileri, kavramları, yöntemleri ve fikirleri tartışıp yorumlar.
 2. Hedeflenen bilgiyi çeşitli farklı birincil kaynaklardan derler.
 3. Alanıyla ilgili metinleri analiz eder.
 4. Yazılı bir sınav veya ödevde alan bilgisini gösterir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 12 12
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 40
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100