AVUKAT VE CEZAEVİ İLİŞKİLERİ

Dersin Detayları
Türkçe
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Avukatın müvekkiline karşı sorumluluğu kapsamında müvekkillerinin ifade hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli işlemleri yapabilecekleri seviyeye ulaştırabilmek.
Savunma hakkı ve avukatlık mesleği, hükümlünün avukatıyla görüşme, yazışma, belge inceleme, avukatın cezaevi personeli ile ilişkisi, infaz hakimleri ve kovuşturma süreçleri, avukatların hak ve sorumlulukları
DEMİRBAŞ, Timur, İnfaz Hukuku,7. Baskı, Ankara 2020, ATAMAN, Zeynep Pelin, Avukatlar İçin El Kitabı I- Savunma Etiği, Türk Ceza Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Ankara 2014 http://www.megep.meb.gov.tr https://www.mevzuat.gov.tr https://cte.adalet.gov.tr
Ders Konuları
 1. Genel olarak savunma hakkı ve avukat
 2. Avukat meslek etiği
 3. Hükümlü veya tutuklunun avukatı ile görüşme şartları
 4. Avukatların hükümlü veya tutuklu ile görüşme süreleri ve prosedürleri
 5. Avukatın hükümlü veya tutuklu ile görüşmesinin sınırlandırılması
 6. Avukatın savunmaya ilişkin belgelerinin incelemeye tabi tutulamaması
 7. Avukatların hükümlü veya tutuklu ile yazışması
 8. Hapishaneye getirilemeyen eşyalar
 9. Avukatın üst arayışında uyulacak kurallar
 10. Cezaevine girişte avukatın eşyalarının aranması ve uyulacak kurallar
 11. Avukatın cezaevi personeli ile ilişkisi
 12. İnfaz hakim ve savcıları
 13. İnfaz aşamasında disiplin suçları soruşturmasında savunma
 14. İnfaz hakimliğine şikayet ve avukatın sorumluluğu
Öğrenme Çıktıları
 1. Avukat ve Cezaevi İlişkilerinde uygulanacak kuralları öğrenirler
 2. Avukatın hükümlü veya tutuklu ile görüşmesi için işlemleri mevzuata uygun olarak yerine getirebilirler
 3. Hükümlü veya tutuklulukların haberleşme haklarına ilişkin kuralları ve usullerini öğrenirler
 4. Arama ve giriş- çıkış işlemlerini ve kontrollerini yapabilirlerArama ve giriş- çıkış işlemlerini ve kontrollerini yapabilirler
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 22
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 2 %100