GENEL MUHASEBE

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Seçmeli
Online
Dr. Öğr. Üye. Erhan DUMAN
Bu dersin amacı, İktisat teorileri çerçevesinde iktisadi olgu ve olayların kavranması ve analiz yeterliliği kazandırmaktır.
Bu dersin içeriği, iktisat konuları olan; fiyat mekanizması, piyasa dengesi, tüketici davranışları, üretim teorileri, piyasa dengesi, eksik rekabette firma dengesi, gelir bölüşümü ve firma dengesi ile kavram ve teorileridir
Yıldırım, K. (2014). İktisada Giriş. Ankara: Nisan Yayınevi
Ders Konuları
 1. İktisadın Bilim Haline Gelişinin Tarihsel Perspektifte Değerlendirilmesi
 2. Mikro ve Makro iktisat Ayrımının Sebepleri ve Mikro İktisadın İlgi Alanları
 3. Fiyat Mekanizmasının Oluşumu
 4. Piyasa Fiyatı Oluşumu ve Talep Esnekliği
 5. Piyasa Fiyatı Oluşumu ve Talep Esnekliği
 6. Piyasa Fiyatı Oluşumu ve Arz Esnekliği
 7. ara sınav
 8. Piyasa Fiyatı Oluşumu ve Arz Esnekliği
 9. Üretim ve Firma Dengesi
 10. Firma Dengesinde Kısa ve Uzun Dönem Dengesi Teorileri
 11. Firma Dengesinde Kısa ve Uzun Dönem Dengesi Teorileri
 12. Faktör Fiyatları ve Gelir Bölüşümü
 13. Faktör Fiyatları ve Gelir Bölüşümü
 14. Final Sınavı
Öğrenme Çıktıları
 1. İktisat biliminin ortaya çıkaran ekonomik koşulların gelişimini öğrenir
 2. İktisadi olguları analiz etmede kullanılan mikro ve makro analiz ayrımını öğrenir
 3. Ekonomilerin temel hedefleri ve mikro iktisatta kullanılan temel teori ve kavramları öğrenir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 2 2
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam AKTS: 2 60
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 40
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100