DENETİMLİ SERBESTLİK

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Öğrencileri ceza hukuku ilkeleri, ceza infaz sistemi, denetimli serbestlik esasları ve ilgili mevzuat gibi konularda bilgilendirmek, suç önleyici çalışma modellerini tanıtmak.
Denetimli serbestliğin anlamı ve ceza adalet sistemindeki yeri.
YAVUZ, Hakan. A., Denetimli Serbestlik, Seçkin Yayıncılık, 2019
Ders Konuları
 1. Denetimli serbestlik kavramı
 2. Türk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik, temel özellikleri
 3. Türk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik hizmetlerinin temel ilkeleri ile iyileştirme ve denetim çalışmalarına ilişkin genel esaslar
 4. Türk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemler
 5. Türk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik kararlarının uygulanmasında kişi ve kurumlarla işbirliği
 6. Mağdurun ve aile bireylerinin korunmasına yönelik işlemler
 7. Türk ceza adalet sürecinin farklı aşamalarındaki karar uygulamaları, soruşturma, kovuşturma aşamaları
 8. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı kapsamındaki denetimli serbestlik tedbirleri
 9. Türk ceza adalet sürecinin farklı aşamalarındaki karar uygulamaları, kovuşturma sonrası aşama
 10. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirleri
 11. Hapis cezasının infazına ilişkin uygulamalar
 12. Koşullu salıverilme kapsamındaki yükümlülüklere ilişkin uygulamalar
 13. Mükerrire özgü denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uygulamalar
 14. Elektronik izleme uygulamaları
Öğrenme Çıktıları
 1. Ceza hukuku ilkelerini açıklayabilir.
 2. Denetimli serbestlik uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
 3. Hukuki yaptırım türlerini ifade eder.
 4. Suçun engellenmesinde en etkili etkenin neden öz denetim mekanizması olduğunu açıklar.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 7 7
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 20 20
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100