EKİP ÇALIŞMASI

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Gülten Duran Altınışık
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri kurumunda çalışacak personelin hizmet sunum kapasitelerini geliştirmek ve ekip çalışmasına uyum kapasitelerini artırabilmek
Ekip oluşturma ve geliştirme, ekip çalışmasında güven temelini sağlama ile çatışmaları uygun yollarla çözme ve ekibin yönetimini bilimsel temellerle yapılmasının sağlanmasını içerir.
Baltaş, Acar (2017), Ekip Çalışması ve Liderlik, 16. Basım İstanbul: Remzi Kitapevi
Ders Konuları
 1. Ekip ve ekip çalışması nedir?
 2. Ekip oluşturma ve ekibin temel özellikleri
 3. Ekip çalışmasının özellikleri, ölçütleri ve aşamaları
 4. Ekip türleri, üyelerin seçimi ve roller
 5. Ekip çalışmasında güven
 6. Ekip çalışmasını besleyen kültür
 7. Ekip çalışması ve duygusal zeka
 8. Ekip çalışmasında insan ilişkileri
 9. Ekip çalışmasında riskler ve zorluklar
 10. Ekip çalışmasında rekabet- işbirliği süreci
 11. Ekip çalışması ve çatışma
 12. Ekip çalışması ve liderlik
 13. Ekip çalışması ve temel yönetim becerileri
 14. Ekip çalışması ve motivasyon
Öğrenme Çıktıları
 1. 1- Ekip çalışması yapabilir, ekibi yönetebilir, ekip ile çalışabilen kamu çalışanı olabilmek için gerekli donanımı kazanabilirler.
 2. Ceza infaz kurumlarında ekip çalışmasının önemini kavrayabilirler, bu çalışmaya katkı sağlayacak şekilde yüksek motivasyonla çalışabilirler
 3. Ekip çalışmasının güven temeline dayalı olmasının önemini kavrarlar ve ceza infaz kurumlarında güvenilir kamu çalışanı olarak hizmet verebilirler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 22
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 40 40
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 2 %100