PSİKOLOJİ

Dersin Detayları
Ön koşulu yoktur
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Yüz Yüze
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayar
Bu dersin amacı, psikolojinin temel ilkeleri, süreçleri, yaklaşımları ve yöntemlerine giriş yapmaktır.
Bu ders, psikolojinin tarihi, tanımı ve temel bilim çalışması yapan alt dallarının ilgi alanları ve yaklaşımlarını içerir.
Morris, C.G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Çev.Eds. H.B.Ayvaşık & M.Sayıl). Ankara: TPD Yayınları.
Ders Konuları
  1. Bir bilim olarak psikoloji
  2. Gelişim Psikolojisi
  3. Sosyal Psikolojisi
  4. Öğrenme Psikolojisi
  5. Psikopatoloji
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojiyi tanımlar.
  2. Psikoloji tarihini bilir.
  3. Psikolojinin araştırma yöntemlerini bilir.
  4. Psikolojinin alt alanlarını bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 4.00 14 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 12 36
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 4 2 8
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 5 150
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 25
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 15
Toplam 3 %100