İDARE HUKUKU

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Yunus AKIN
idare kavramı tanımlanmakta ve Türk idari teşkilatının unsurları ve özellikleri üzerinde durulmaktadır. İdare Hukukunun ilke ve kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirmek. merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına ait unsurlar, son yasal değişiklikler de göz önünde tutularak aktarılmaktadır.
dari teşkilatın yapı ve işleyişinin öğrenilmesi ile birlikte Idari işlemler, düzenleyici işlemler ve idari sözleşmelerin içerik ve sınırları aktarılmaktadır.İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
İdare hukukuna Giriş, Kemal Gözler - Gürsel Kaplan
Ders Konuları
 1. İdare kavramı-İdare Hukuku tanımı ve İdare Hukuku sistemleri
 2. İdare hukukuna Hakim Olan İlkeler
 3. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetim
 4. Hiyerarşi ve Vesayet kavramları, Hiyerarşi ve Vesayet arasındaki farklar
 5. İdari İşlemin tanımı, İdari işlemlerin türleri ve özellikleri
 6. İdari Kararların Çeşitleri
 7. İdari işlemlerin unsurları
 8. İdari işlemlerin Hukuka Aykırılığının Müeyyideleri ve İdari işlemlerin sona ermesindeki sebepler
 9. İdarenin Düzenleme yetkisi
 10. İdari sözleşmeler ve İdarenin Özel Hukuk Sözleşmesi
 11. Kamu Hizmeti
 12. İdari Kolluk
 13. Kamu Malları
 14. İdarenin Sorumluluğu
Öğrenme Çıktıları
 1. İdare ve idare hukukuna ilişkin temel kavramlar ile idare hukukunun kaynaklarını ve ilkelerini bilir.
 2. Bir idari işlemin unsurları bakımından hukuka uygunluğunu tespit edebilme
 3. İdarenin kamu hizmeti görevi ve kolluk görevlerini kavrar
 4. İdarenin hareket araçları olan kamu görevlilerini, kamu mallarını öğrenir.
 5. İdarenin yargısal denetim sürecini ögrenir
 6. İdari bir uyuşmazlığa ilişkin olarak çözüm yolları bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 10 10
Proje Görevleri 2 14 28
Performans Görevleri 1 10 10
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
Toplam AKTS: 4 120
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 40
Toplam 3 %100