İNGİLİZCE I

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üye. Erhan DUMAN
Öğrencilere, İngilizce'nin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri ve dil öğrenimlerini gelecekte de devam ettirebilmeleri için, gereksinim duyabilecekleri basit, temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir
Hashemi, L. and Murphy, R., (2004), English Grammar in Use Supplementary Exercises, Cambridge University Press.
Ders Konuları
  1. Olumlu basit formdaki cümlelerde ‘Be’ fiilinin kullanımı Olumsuz basit formdaki cümlelerde ‘Be’ fiilinin kullanımı Basit formdaki soru cümlelerinde ve kısa cevaplarda ‘Be’ fiilinin kullanımı Where- How- What- Why- Who soru kelimelerinin tanıtılması Have got/ Has got ve Olumlu-Olumsuz-Soru cümleleri There is- There are yapılarının incelenmesi ara sınav Olumlu basit geniş zaman Basit geniş zaman soru cümleleri ve kısa cevaplar Olumlu ve olumsuz şimdiki zaman cümleleri Şimdiki zaman soru cümleleri ve kısa cevaplar Şimdiki zaman ve basit geniş zamanın birlikte kullanımı Geçmiş zaman yapısının incelenmesi Final Sınavı
Öğrenme Çıktıları
  1. Kendini ve başkalarını tanıtır. Bilinen günlük ifadeleri anlar ve kullanır. Kişisel bilgiler/detaylar hakkında sorular sorabilme ve cevaplayabilme kabiliyetine erişir. Cümlelerin temel bileşenlerini analiz eder. Temel metinleri anlar
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 7 7
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 5 10
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 0 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 1 40
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100