TÜRK DİLİ I

Dersin Detayları
Türk Dili zorunlu bir derstir. Üniversitemize kayıt yaptıran lisans ve ön lisans öğrencilerinin bu dersi başarı ile tamamlamaları beklenir.
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğretim Görevlisi ERDİNÇ EGE
YOK
Yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip bireyler yetiştirmek.
Dil kavramı, kompozisyon yazmada başarının yolları, kelime, cümle ve paragraf; sözlü ifade çalışmaları; kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Türkçenin tarihi gelişimi, bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses, hece, kelime, cümle ve anlam bilgisi.
Özkan, Abdurrahman vd., (2013). Türk Dili Dil ve Anlatım, Konya: Palet Yayınları. Korkmaz, Zeynep vd., (2009). Türk Dili ve Kompozisyon, Bursa: Ekin Yayınevi.
Ders Konuları
 1. Türk Dili dersinin içeriği, önemi ve amacı. Müfredatın duyurulması. Ders kapsamında okunacak kitapların tanıtılması.
 2. “Dil Nedir?”, “Dilin Temel Özellikleri”
 3. Dilin Kökeni”, Dillerin Tasnifi ve Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 4. “Dilin Türleri”, “Dil, Millet ve Kültür İlişkisi”
 5. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri 1
 6. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri 2
 7. Türk Dilinin Tarihi Dönemleri 3
 8. Türk Dilinin ilk Yazılı Metinleri, Eserler ve İsimler
 9. Edebi Metin Türlerinin Temel Özellikleri (Şiir, Öykü, Roman)
 10. Dilin Etkili Kullanımı için “Dil Bilgisi”; “Metin Oluşturma” “Metin İnceleme”
 11. “Dilin Etkili Kullanımı için “Dil Bilgisi”; Metin Oluşturma” “Metin inceleme"
 12. “Dilin Etkili Kullanımı için “Dil Bilgisi”; Metin Oluşturma” “Metin inceleme"
 13. “Dilin Etkili Kullanımı için “Dil Bilgisi”; Metin Oluşturma” “Metin inceleme"
 14. “Dilin Etkili Kullanımı için “Dil Bilgisi”; Metin Oluşturma” “Metin inceleme"
Öğrenme Çıktıları
 1. Türkçenin özelliklerini ve kurallarını sezip örneklerle açıklayabilir.
 2. Dilin işlevini, boyutlarını, dil-düşünce-toplum-kültür ilişkisini ifade edebilir.
 3. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları ayırt edebilir.
 4. Okuduğu, dinlediği bir metni veya izlediği bir programı çözümleyebilir.
 5. Duygularını, düşüncelerini, tasarılarını, izlenimlerini, gözlemlerini sözle ve yazıyla doğru ve etkili bir şekilde anlatabilir.
 6. Türkçenin tarihi geçmişini ve diller arasındaki yerini saptayabilir.
 7. Türkçe ses bilgisi kurallarını anlatabilir.
 8. Cümle ve anlam bilgisi ile ilgili kavramları açıklayabilir.
 9. Dil kullanımındaki yanlışları kavrayıp bunları örnek metinler üzerinde gösterebilir.
 10. Bilimsel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı bir düşünce alışkanlığı geliştirebilir.
 11. Dil bilgisi konularını kavrayıp metinler üzerinde uygulayabilir.
 12. Yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini kavrayıp metinler üzerinde uygulayabilir.
 13. Bir yazının ve konuşmanın türünü saptayabilir. Bunların özelliklerini, benzer ve farklı yönlerini tespit edebilir.
 14. Bilimsel bir yazının nasıl olması gerektiğini kavrayıp buna uygun yazılar yazabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 14 14
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 28 28
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 10
Toplam 3 %100