CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İNSAN HAKLARI

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Uluslar arası alanda insan hakları kavramları ile birlikte Türkiye'de insan hakları kavramının korunması ve Ceza İnfaz kurumlarındaki kişilerin insan hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak.
İnsan Hakları kavramı, Avrupa İnsan Hakları, Uluslar arası alanda insan hakları, Türkiye'de insan hakları
Kalabalık, Halil (2019). İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Seçkin Yayınları, Ankara
Ders Konuları
 1. İnsan hakları ve temel kavramlar
 2. insan haklarının tarihi gelişimi
 3. İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanması
 4. Uluslararası arenada insan hakları
 5. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Koruma Sistemi
 6. Amerika ve Afrika İnsan Hakları Hukuku
 7. Türkiye'de İnsan Haklarının Korunması
 8. Türkiye'de İnsan Haklarının Korunması
 9. Anayasada düzenlenen temel hak ve hürriyetler
 10. Kişi hak ve ödevleri
 11. Siyasi haklar
 12. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar
 13. Cezaevleri ve İnsan Hakları
 14. Cezaevlerinde Hükümlülük
Öğrenme Çıktıları
 1. İnsan Hakları temel kavramlarını bilir.
 2. Uluslararası düzeyde insan haklarını bilir.
 3. Ceza İnfaz kurumlarında insan haklarını bilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 7 7
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 20 20
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100