MESLEK ETİĞİ

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Seyida ERKEK
Meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması
Mesleki etik kavramı, çeşitleri ve mesleki etik türü olarak meslek etiği kavramı
Meslek Etiği, Menşure Kolçak, Beta Yayınları
Ders Konuları
 1. Etik ve ahlak kavramları
 2. Etik sistemleri
 3. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler
 4. Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları, Etik Sorgulama,
 5. Ahlak ve etik arasındaki farklar
 6. Ceza ve Cezaevleri Etik Kuralları
 7. Cezaevleri ve etik kuralları
 8. Mesleki Etik, Sosyal Etik, Kamu Yönetimi Etiği
 9. İş Hayatında Etik İlkeler, Ceza ve İcra Yönetiminde Etik Olmayan Davranışlar
 10. Mesleki Bozulma, İş Ahlakında Uygun Davranışın Sonuçları,
 11. Etik Kurallar ve Düzenleme, Etik Kurullar, İlkeler, İnceleme, İlgili diğer mevzuat,
 12. Ceza İnfazında Meslek Ahlakı
 13. Türk Ceza Hukuku ve Türk Devlet Adamlarının Özellikleri
 14. Etik Kurallara Uygun Olmayan Davranışların Sonuçları
Öğrenme Çıktıları
 1. Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkı açıklar
 2. Mesleki yaşamda ortaya çıkabilecek etik olmayan davranışları tanımlar
 3. Kamu görevlileri için mesleki etik ilkelerini öğrenir.
 4. Memurların görev ve sorumlulukları ile mesleki etik değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 2.00 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 7 7
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 1 20 20
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 3 90
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100