DEVLET TEŞKİLATI VE BAKANLIK TEŞKİLATI YAPISI

Dersin Detayları
Türkçe
Ön Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Öğr. Gör. Yunus AKIN
Devlet teşkilat yapısı yasam yürütme ve yargı bütünlüğü olarak kapsamaktadır. Bakanlıkların Teşkilat yapısı işleyiş çerçevesinde ele alınmaktadır.
Kamu yönetimi reformu, Türk kamu yönetimini teşkilat yapısı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bakanlıkların teşkilat yapısı anlatılmaktadır ve bölümün içeriği kapsamındaki bakanlıkların işleyişi incelenmektedir.
Prof. Dr. Önder KUTLU Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ Kamu Yönetimi
Ders Konuları
 1. Kamu Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
 2. Türk kamu Yönetimin Örgütlenmesindeki Anayasal İlkeler
 3. Geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi anlayışının karşılaştırılması
 4. Kamu yönetimi reformunun kapsamı ve ögeleri
 5. Kamu yönetimindeki yaklaşımlar, Kamu yönetimi ile özel yönetimin karşılaştırılması
 6. Yasama organı ve görevleri
 7. Merkezden Yönetim ve Merkezi Yönetim Başkent Teşkilatı
 8. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
 9. Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
 10. Yerinden Yönetim İlkesi ve İl özel İdareler
 11. Büyükşehir Belediye Yönetimi ve Belediye Yönetimi
 12. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları
 13. Bakanlıkların Teşkilat yapısı
 14. Bakanların görevleri ve Kurumsal işleyiş
Öğrenme Çıktıları
 1. Kamu Yönetimi reformlarının dinamikleri ve bunların etkisi öğrenilir
 2. Merkezden yönetim ve Yerinden yönetim kavramlarını ayrıntılı olarak öğrenir
 3. Kamu yönetimindeki güncel gelişmeleri takip eder
 4. Kamu yönetiminin denetlenmesi yöntem ve araçlarını bilir ve yorumlar.
 5. Bakanlıkların devlet teşkilatı içerisindeki rolü ve işleyişini öğrenir
 6. Bakanlıkların kendi içerisindeki kurumsal yapısı ve işleyişini öğrenerek alanında daha donanımlı bilgiye sahip olur.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 4.00 14 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 10 10
Proje Görevleri 2 16 32
Performans Görevleri 1 12 12
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
Toplam AKTS: 5 150
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Ara Sınav 1 %40
Genel Sınav %60
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 1 30
Toplam 3 %100