Seramik Tasarım Atölye

Dersin Detayları
Ön koşulu bulunmamaktadır.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üyesi Sanver Özgüven
Seramik malzeme ile kavramsal yapıda bir ürün/eser/iş üretmek/yaratmak/yapmak.
Kavramsal sanat, seramik malzeme ile eskiz ve düşünme pratikleri, seramik malzeme ile hikaye, video, fotoğraf, internet ve seramik ilişkisi.
Ders Konuları
 1. Seramik sanatında kavramsal çalışmalardan örnekler ve günümüz sanatının değerlendirilmesi,
 2. Proje sürecinin olarak internet ortamında paylaşımı ile ilgili bilgilendirme.
 3. Proje konularının konuşulması, tartışılması.
 4. Proje konularının konuşulması, tartışılması.
 5. Belirlenen konuların, (kavramsal bir ifade, bir hikaye vb) konuşulması, eskizlerin değerlendirilmesi.
 6. Eskizlerin değerlendirilmesi, kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
 7. Eskizlerin değerlendirilmesi, kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
 8. Eskizlerin ve kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Konuya ilişkin makale ve çalışma örnekleri
 9. Eskizlerin ve kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi. Konuya ilişkin makale ve çalışma örnekleri
 10. Kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 11. Kil ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
 12. Çalışmaların internet ortamındaki sunumları ile ilgili konular, problemlerin konuşulması.
 13. Çalışmaların internet ortamındaki sunumları ile ilgili konular, problemlerin konuşulması.
 14. Sunum ve internet ortamındaki serginin değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktıları
 1. Özgün bir seramik ürünün/eserin/işin üretim sürecini planlayıp, somutlaştırabilir.
 2. Bir kavramdan yola çıkarak, seramik ile birlikte çalışma üretebilir.
 3. Üretim/yaratım/yapma süreçlerini tamamını internet ortamında, görsel ve yazı vb araçlar ilepaylaşabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 16 48
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 16 80
Proje Görevleri 5 10 50
Performans Görevleri 5 10 50
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 60
Performans Görevleri 1 40
Toplam 2 %100