KİMYA EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİNE YÖNELİK STRATEJİLER

Dersin Detayları
Türkçe
Yüksek Lisans
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç. Dr. Ayşegül DERMAN
Yok
Katılımcıların kimya konularında anlamayı incelemek ve kavram öğretiminde kullanılan bazı teknikleri öğrenmelerini sağlamak
Bu derste öğrencilerin kimya konularındaki anlamalarının yapısını incelemede ve öğrencilere kimya konularını öğretmede kullanılan bazı teknikler tanıtılmaktadır.
Atasoy, B. (2004). Fen öğrenimi ve öğretimi. Asil yayın dağıtım. Çepni, S., Ayas, A., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N., & Ayvacı, H. Ş. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretimi (Kuramdan Uygulamaya). Pegem Yayıncılık, Ankara. Ayas, A., & Sözbilir, M. (2017). Kimya öğretimi: Öğretmen eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi uygulama örnekleri. Pegem Atıf İndeksi, 1-810.
Ders Konuları
 1. Anlamanın dogası
 2. Anlamanın degerlendirilmesinde kullanılacak tekniklerin ortak özellikleri
 3. Kavram haritası
 4. Kavram haritası uygulamaları
 5. Tahmin – Gözlem- Açıklama
 6. Tahmin – Gözlem- Açıklama uygulamaları
 7. Durumlar ve olaylar üzerine mülakatlar ve uygulamaları
 8. Kavramlar hakkında mülakatlar ve uygulamaları
 9. Çizimler ve uygulamaları
 10. Iliski semaları ve uygulamaları
 11. Kelime iliskilendirme ve uygulamaları
 12. Ögrencilerin soru üretmesi
 13. Ögrencilerin soru üretmesi uygulamaları
 14. Dönem sonu sınavı
Öğrenme Çıktıları
 1. Kavram haritası, tahmin et- gözle- açıkla, mülakat, çizimler, kelime ilişkilendirme ve soru üretme gibi teknikleri fen öğretiminde kullanır.
 2. Kavram haritası, tahmin et- gözle- açıkla, mülakat, çizimler, kelime ilişkilendirme ve soru üretme gibi teknikleri anlamanın değerlendirilmesinde kullanır.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 12 156
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 2 15 30
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 2 30
Toplam 3 %100