SES EĞİTİMİ YÖNTEMLERİ VE SES ARAŞTIRMALARI

Dersin Detayları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans derecesinde olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Özaydın
Ses eğitimi yöntemlerinin öğretimi ve kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik anlatım süreçleri, ses eğitiminin gelişimsel sürecini inceleme, kapsadığı konuları ve içerdiği ögeleri algılama, ilke ve amaçlarını birbirinden ayırt etme, ses sağlığı için bilinç kazandırma ve ses üzerine yapılmış araştırmaların analizine dönük bilgilendirme ve bakış açısı sağlamaktır.
Ses eğitiminin tarihsel gelişimi, ses eğitiminin kapsamı ve ögeleri, ses eğitiminin ilke ve amaçları, sesin kullanımı, ses hijyeni, sağlıklı bir ses için dikkat edilmesi gereken kurallar, konuşma sesi sorunları, şarkı sesi sorunları, sesin görsel özellikleri, sesin akustik özellikleri, sesin aerodinamik özellikleri, ses ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi.
M. TÖREYİN Ses Eğitimi, G. SABAR Sesimiz Eğitimi ve Korunması, Doç. Dr. A. OĞUZ- Doç. Dr. A. Demireller Ses ve Ses Hastalıkları Prof. Dr. B. Cevanşir- G. GÜREL Foniatri
Ders Konuları
 1. Ses eğitiminin tarihsel gelişimi nasıldır?
 2. Ses eğitiminin kapsamı ve ögeleri nelerdir? Nelerden oluşmaktadır?
 3. Ses eğitiminin ilke ve amaçları nelerdir?
 4. Sesin kullanımı nasıldır?
 5. Ses hijyeni nedir? Uygulama esasları nasıl olmalıdır?
 6. Sağlıklı bir ses için dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
 7. Konuşma sesi sorunları nelerdir? İndeksleri nasıl değerlendirilir?
 8. Şarkı sesi sorunları nelerdir? İndeksleri nasıl değerlendirilir?
 9. Sesin görsel özelliklerine ilişkin parametreler nelerdir?
 10. Sesin akustik özelliklerine ilişkin parametreler nelerdir?
 11. Sesin aerodinamik özelliklerine ilişkin parametreler nelerdir?
 12. Ses ile ilgili araştırmalar nasıl değerlendirilir?
 13. Ses ile ilgili araştırmalar nasıl değerlendirilir?
 14. Ses ile ilgili araştırmalar nasıl değerlendirilir?
Öğrenme Çıktıları
 1. Ses eğitiminin tarihsel gelişimini açıklar.
 2. Ses eğitiminin kapsamını açıklar, ögelerini ilişkilendirir.
 3. Ses eğitiminin ilke ve yöntemlerinin ne olabileceğine karar verir ve bunları yorumlar.
 4. Ses kullanırken bilişsel öğrenme yaklaşımını kullanır ve değerlendirir.
 5. Ses hijyeninde probleme dayalı öğretim yaklaşımını kullanır ve değerlendirir.
 6. Ses sağlığında sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımını kullanabilme becerisini geliştirir ve uygular.
 7. Konuşma sesi sorunlarında sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımını kullanabilme becerisini geliştirir ve uygular.
 8. Şarkı sesi sorunlarında sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımını kullanabilme becerisini geliştirir ve uygular.
 9. Sesin görsel özelliklerini açıklar ve ilişkilendirir.
 10. Sesin akustik özelliklerini açıklar ve ilişkilendirir.
 11. Sesin aerodinamik özelliklerini açıklar ve ilişkilendirir.
 12. Ses üzerine yapılmış çalışmaları yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ile açıklar ve ilişkilendirir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 10 100
Proje Görevleri 1 6 6
Performans Görevleri 13 7 91
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 40
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100