Tez 5

Dersin Detayları
Tıbbi Mikrobiyolojide Yüksek Lisans Programında Öğrenci Olmak
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esenkaya Taşbent
Tez
Tez
Miman Ö, Saygı G, 2018. Temel Tıbbi Parazitoloji. İstanbul Medikal Yayıncılık Bilimsel Eserler Dizisi
Ders Konuları
  1. Tez önerisinin oluşturulması
  2. Literatür okuma
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez Yazma Kriterlerinin Öğrenilmesi
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 0.00 14 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 50 13 650
Proje Görevleri 40 14 560
Performans Görevleri 20 14 280
Laboratuvar 22 14 308
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 60 1800
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 0 20
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 1 %100