Tez 4

Dersin Detayları
Tez yerlilik sınavını vermiş olma
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Yüz Yüze
Mehmet Özdemir
Tez hazırlama süreçleri
Tez
Ders notları
Ders Konuları
  1. Tez çalışma basamakları
Öğrenme Çıktıları
  1. Tez konusunu gerçekleştirme
  2. Tez konusunu gerçekleştirme
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 0.00 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
Toplam AKTS: 0 0
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 95
Performans Görevleri 1 5
Toplam 2 %100