seminer 4

Dersin Detayları
Giriş sınavını vermiş olma
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Mehmet Özdemir
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Moleküler yöntemlerin kullanılması, basamakları
Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Moleküler yöntemlerin kullanılması, basamakları, PZR yöntemi, Multipleks PZR,
Sunum materyali, Tıbbi Mikrobiyolojide Moleküler yöntemler kitabı
Ders Konuları
  1. Real Time PZR,
  2. Multipleks PZR
  3. reverse taranskriptaz PZR
Öğrenme Çıktıları
  1. Moleküler yöntemlerin uygulama alanları, etkinliği
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 0.00 14 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 1 116 116
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 22 22
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 42 42
Toplam AKTS: 6 180
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 70
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 1 30
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100