seminer 3

Dersin Detayları
Ön koşul yok
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Doç.Dr.Bahadır Feyzioğlu
İlgili programa uygun spesifik bir konunun hazırlanması
T.Mikrobiyoloji
İmmunoloji, Çev Edit: Mahmut Baykan
Ders Konuları
  1. 1
Öğrenme Çıktıları
  1. 1
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 0.00 16 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 20 3 60
Proje Görevleri 1 4 4
Performans Görevleri 1 4 4
Laboratuvar 1 4 4
Staj 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 100 100
Toplam AKTS: 6 180
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 90
Kısa Sınavlar 1 10
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100