seminer 1

Dersin Detayları
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programında olmak
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Esenkaya Taşbent
Seminer
Seminer Sunumu
Temel Tıbbi Parazitoloji Kitabı, Miman Saygı, İstanbul Tıp Kitabevleri
Ders Konuları
  1. seminer
Öğrenme Çıktıları
  1. Seminer konusu hakkında yeterli araştırma yapılarak bilgi kazanılması
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 0.00 14 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 9 14 126
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 0 0 0
Laboratuvar 2 6 12
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 1 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 1 0
Toplam AKTS: 6 180
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 80
Kısa Sınavlar 1 20
Proje 0 0
Performans Görevleri 0 0
Toplam 2 %100