MÜZİK EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE SPSS UYGULAMASI

Dersin Detayları
Lisansüstü ders
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Yüz Yüze
Doç. Dr. Onur GÜÇLÜ
Klasik gitar repertuarının performans becerilerinin elde edilmesi ve Rönesanstan günümüze gitar repertuarının performansına yönelik becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Gamlar, arpejler, legatolar gibi teknik çalışmalar gitar için yazılmış etüdlerin ve farklı dönemden parçaların performansı
Abel Carlevaro ve çeşitli eserler
Ders Konuları
 1. Nicel - Nitel Araştırma Yöntemleri Hakkında Bilgi
 2. Müzik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri
 3. Spss Paket Programı
 4. Spss Paket Programında Veri Girişi
 5. Spss Paket Programında Veri Girişi
 6. Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Yüzde ve Frekans
 7. Spss Paket Programında Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Yüzde ve Frekans Hesaplaması
 8. Verilerin Normal Dağılımı ve Homojenlik - Heterojenlik Hesaplamaları
 9. Parametrik Testler ve Spss Uygulaması
 10. Non Parametrik Testler ve Spss Uygulaması
 11. Nicel Araştırma Yöntemlerinde Tablo Oluşturma ve Yorumlama
 12. Örnek Çalışmalar ile Spss Uygulamaları
 13. Örnek Çalışmalar ile Spss Uygulamaları
 14. Örnek Çalışmalar ile Spss Uygulamaları
Öğrenme Çıktıları
 1. nicel araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinir.
 2. spss programında veri girişi yapabilme becerisi kazanır
 3. Parametrik ve Non parametrik testleri uygulayabilir.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Proje Görevleri 0 0 0
Performans Görevleri 14 14 196
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 50
Kısa Sınavlar 0 10
Proje 0 20
Performans Görevleri 0 20
Toplam 1 %100