ALAN ÇALGISI (FLÜT) II

Dersin Detayları
Flüt eğitiminde lisans düzeyi bilgi ve becerilerini kazanmış olmak.
Türkçe
Örgün Öğretim
Zorunlu
Online
Gözde Yüksel
Flüt Eğitiminde yüksek lisans düzeyine uygun bilişsel duyuşsal ve devinişsel müziksel davranışları kazandırmak.
Ders evrensel düzeyde kabul görmüş önemli eserler, egzersiz ve etüd çalışmalarını kapsayan performansa dayalı bir derstir.
Mozart Flüt Konçertoları,Poulenc Sonat, Bach Sonatlar, Reichart Daily Exercises, Köhler Op.33 Band II, III
Ders Konuları
 1. 1 Ton bilgisi
 2. 2 igili Eserde Ton uygulama
 3. 3 Dil Teknikleri
 4. 4 İlgili Eserde dil teknikleri
 5. 5 Dizi Çalışmaları
 6. 6 Uygulama
 7. Arpej Çalışmaları
 8. 8 Uygulama
 9. 9 Eser Yorumlama
 10. 10 Eser yorumlama
 11. 11 Eser Yorumlama
 12. 12 Eşlikle Eser Yorumlama
 13. 13 Eşlikle eser yorumlama
 14. Eşlikle Eser yorumlama
Öğrenme Çıktıları
 1. 1 Flüt Eğitimi (lisans) ile ilişkilendirilmiş yeterliliklerin genişlemesi ve güçlenmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, müzik eğitimi alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabildiklerini gösterirler.
 2. 2 Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini flüt eğitimi alanı ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler-arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilirler.
 3. 3 Flüt eğitimi ile ilgili araştırmalarında ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilirler.
 4. 4 Flüt eğitiminde büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
 5. 5 Flüt eğitiminde büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
 6. 6 Flüt ile ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
 7. 7 Flüt ile ilgili yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
 8. 8 Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilirler.
AKTS İş Yükü İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 3.00 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 56 0
Proje Görevleri 19 3 57
Performans Görevleri 5 28 140
Laboratuvar 0 0 0
Staj 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Toplam AKTS: 8 240
Değerlendirme Ölçütleri
Çalışma Sayı Katkı (%)
Genel Sınav %100
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 60
Kısa Sınavlar 0 0
Proje 0 0
Performans Görevleri 40 40
Toplam 40 %100