RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık 4 Uzmanlık 0+0+0 Seçmeli 0.00 0
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Seçmeli 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8411010117 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010121 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması -1 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8411010113 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 11 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 14 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 13 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez 11 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık 13 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 11 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411010123 Klinik Psikiyatri Hemşireliği 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8411010124 Klinik Psikopataoloji ve Psikofarmakolojik yaklaşımlar 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010122 Psikiyatri Hemşireliği Uygulaması- 2 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 14 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
8411010119 Toplum Ruh Sağlığı 2+0+0 Seçmeli 2.00 4