HEMŞİRELİKTE YÖNETİM (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
Uzmanlık 3 Uzmanlık 0+0+0 Seçmeli 0.00 0
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8411010019 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010052 Hemşirelikte Örgütsel Davranış 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010013 Hemşirelikte Yönetim -1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8411010014 Hemşirelikte Yönetim Uygulaması- 1 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
Seminer 10 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 10 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık 10 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 19 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411010115 Hemşirelikte Liderlik 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010032 Hemşirelikte Yönetim -2 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 19 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 20 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 19 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez 20 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60