ÖZEL HUKUK (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
813211006 İş Hukukunda Çalışma Süreleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211005 Kira Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211002 Mecelle’de Akdin Muhtelif Nevileri 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211004 Rehin Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
813211003 Taşınmaz Mülkiyeti 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211007 Türk Borçlar Kanunu’nda İfa Engelleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
UZMANLIK UZMANLIK ALAN DERSİ 0+0+0 Zorunlu 0.00 16
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
813211008 Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211009 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211011 Mal Rejimleri Hukuku 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211010 Mecelle'de Sözleşme Teorisi ve Satım Sözleşme 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
813211012 Türk Hukukunda Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8