TÜRK MÜZİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8131012025 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8131012011 Güfte İncelemeleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8131012002 Türk Müziği Nazariyatı I 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8131012004 Türk Müziği Repertuvarı I 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8131012001 Türk Müziği Solfej ve Dikte I 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8131012023 Aruz, Âhenk ve Mûsikî 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8131012024 Tasavvuf Mûsikîsi Güfteleri Şerhi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8131012014 Türk Müziği Nazariyatı II 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8131012016 Türk Müziği Repertuvarı II 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8131012013 Türk Müziği Solfej ve Dikte II 3+0+0 Zorunlu 3.00 6