TÜRK MÜZİĞİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8131011013 Güfte İncelemeleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011010 Müzik Terapi Metodları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011002 Notaya Alma Teknikleri I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011007 Tasavvuf ve Mûsikî 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011008 Türk Müziği Organolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011001 Türk Müziğinde Üslûp ve İcra 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8131011026 Aruz, Âhenk ve Mûsikî 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011025 Çalgı Yapım, Bakım, Onarım 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011023 Müzik Terapi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011017 Notaya Alma Teknikleri II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011027 Tasavvuf Mûsikîsi Güfteleri Şerhi 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011022 Türk Mûsikîsinde Yöreler 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011020 Türk Müziği Repertuvarı II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8131011016 Türk Müziğinde Tavır ve İcra 3+0+0 Seçmeli 3.00 8