İMMÜNOLOJİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8402000003 Alerjide İmmünolojik Mekanizmaları-I 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000012 Alerjide İmmünolojik Mekanizmaları-II 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000004 Bilgisayarda İstatislik 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000019 Enfeksiyon İmmünolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000018 Erişkenlerde Primer İmmün Yetmezlik Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000008 Flow Sitometri İlkeleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000009 Flow Sitometri İlkeleri ve Uygulamaları II 3+2+0 Seçmeli 3.00 9
8402000016 Hematopoetik Sistem Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000005 İmmünolojide İleri Laboratuvar Metodları 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000002 İmmünolojide Temel Laboratuvar Metotları 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000021 İnflamatuar barsak hastalıklarında immünolojik mekanizmalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000015 Kistik fibrozisde moleküler mekanizmalar 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000013 Klinik Nörogenetik 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000014 Kronik akciğer hastalıklarında immünolojik mekanizması 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000006 Nörogenetik-I 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000011 Nörogenetik-II 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000010 Primer İmmün Yetmezlik Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000007 Temel İmminoloji-II 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000001 Temel İmmünoloji-1 3+0+0 Zorunlu 3.00 9
8402000020 Tolerans gelişiminde intestinal immün sistemin rolü 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8402000017 Tümör İmmünolojisi 3+0+0 Seçmeli 3.00 9