HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8411010011 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması -I 0+4+0 Seçmeli 2.00 0
8411010010 Halk Sağlığı Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 7 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 8 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 8 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez 7 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık 8 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 7 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411010033 Biyoistatistik 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8411010040 Epidemiyoloji 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010039 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması-2 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8411010021 Halk Sağlığı Hemşireliği-2 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Tez1 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60