DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8401010036 Doğum Bilgisi Hemşireliği Öğretimi Uygulaması 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8411020036 Doğum Bilgisi Hemşireliği Öğretimi Uygulaması 0+4+0 Seçmeli 2.00 6
8401010034 Doğum Bilgisi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020034 Doğum Bilgisi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411010008 Doğum Bilgisi ve Hemşirelik Yaklaşımı Uygulaması 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8401010099 Doğum ve Kadın Sağlığı Alanında Etik 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8401020034 Eğitici Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411010034 Eğitim Becerileri 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411020038 Prenatal Tanı Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Seminer 1 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 9 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 4 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
SEMİNER 8 SEMİNER 8 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
TEZ 4 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Tez 1 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 120
TEZ 9 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
TEZ 3 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411020090 Bilim felsefesi ( Ortak Alan Dersi) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020087 Hemşirelikte Kalitatif Araştırma Yöntemleri ( Ortak Alan Dersi) 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020086 Hemşirelikte Kantitatif Araştırma Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
8411020131 Hemşirelikte Kuram ve Modeller (Ortak Alan Dersi) 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020035 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 3.00 9
8411020083 Menopoz Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 2.00 6
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0