ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8411010141 Büyüme Gelişme 2+0+0 Seçmeli 2.00 4
8411010042 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-1 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8411010022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-1 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 6 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer 18 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 18 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
TEZ 6 TEZ 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 18 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8411010043 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması -2 0+4+0 Seçmeli 2.00 4
8411010023 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-2 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
Seminer 2 Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Seminer Seminer 0+0+0 Zorunlu 0.00 6
Tez 2 Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Tez Tez 0+0+0 Zorunlu 0.00 60
Uzmanlık Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 2 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0
Uzmanlık 1 Uzmanlık 0+0+0 Zorunlu 0.00 0