BİYOTEKNOLOJİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8216010007 AKUATİK BİTKİLERİN BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010019 ANALİTİK KİMYADA ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030036 BAKTERİYAL METABOLİZMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010016 BAKTERİYEL BİYOFİLMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030037 BİTKİ MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010008 BİYOGÜVENLİK VE BİYOTEKNOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030034 BİYOLOJİK AKTİF İLAÇ TASARIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010021 BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARINDA MEMBRANLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010014 DNA HASARI VE ONARIMI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030049 EPİGENETİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010001 GEN TEKNOLOJİSİ VE PROTEİN SENTEZİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030033 GENETİK TOKSİKOLOJİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010013 GENOM ORGANİZASYONU VE GENOMİKS 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010015 GENOTOKSİSİTE TEST SİSTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010023 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010018 İLERİ ANALİTİK KİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010003 İLERİ SİTOGENETİK UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010004 KARYOTİP ANALİZLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010002 KLİNİK BİYOKİMYA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030038 METABOLİZMA BİYOKİMYASI I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010017 MİKROBİYAL METABOLİZMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010020 NANOBİYOTEKNOLOJİK MALZEMELER VE UYGULAMALARI 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
Uzmanlık Alan Dersi Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 0.00 0
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8216010029 BIYOTEKNOLOJIDE ENSTRÜMENTAL ANALIZ VE ANALITIK YÖNTEMLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216010028 ÇEVRE BIYOPROSESLERI VE UYGULAMALARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8216030044 METABOLİZMA BİYOKİMYASI II 3+0+0 Seçmeli 3.00 8