YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8113011003 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8113011002 Dünyada ve Türkiye'de E- Devlet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011012 PAZARLAMA İLKELERİ VE YÖNETİMİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 6
8113011013 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011001 Yönetimi Bilimi 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
8113011007 E- Dönüşüm Sürecinde Stratejik Yönetimi ve Performans 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011008 İşletmelerde Pazarlama Araştırması Yöntem ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011014 Pazarlama Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011011 Yönetim Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 3.00 6
8113011006 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 3.00 6