İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (İÖ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8109040103 BÖLGESEL KALKINMADA YENİ GELİŞMELER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109040105 İLERİ MAKROİKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109040102 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010270 OSMANLI İKTİSADİ KURUMLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109040107 PARASAL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109040104 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8109010275 İLERİ KAMU EKONOMİSİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010207 KÜRESELLEŞME VE KRİZLER 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010315 MATEMATİKSEL İKTİSAT 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010235 MODERN BÜYÜME TEORİLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010302 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
8109010284 UYGULAMALI EKONOMETRİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8