KUR'AN-I KERİM OKUMA VE KIRÂAT İLMİ (DR)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
8106080071 Kıraat İlmi ve Tarihi I 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
8106080070 Kıraat İlminin Temel Kaynakları 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080073 Klasik Dönem Endülüs Tecvid Ekolü 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
SBEORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080072 Kıraat İlmi ve Tarihi II 3+0+0 Zorunlu 3.00 5
8106080074 Klasik Dönem Endülüs Tecvid Ekolü II 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
8106080069 Tevcihu'l-Kıraat 3+0+0 Zorunlu 3.00 8