EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZLİ)

Dersler

Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli Kredi AKTS
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
0. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
1. Sınıf 1. Yarıyıl Dersleri
YLEGP523 ALTERNATİF ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI 1 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
EBORT505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLEGP518 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA RAPOR HAZIRLAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP526 EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE İHTİYAÇ SAPTAMA 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP512 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 3+0+0 Zorunlu 3.00 8
YLEGP521 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE TEKNOPEDAGOJİK YAKLAŞIMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP510 PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
1. Sınıf 2. Yarıyıl Dersleri
YLEGP528 DEĞERLER EĞİTİMİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP506 DİZGELİ EĞİTİM 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP530 DÜŞÜNME EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP513 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP527 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP509 İLKÖĞRETİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE UYGULAMASI 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP517 ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURAMLARI VE YAKLAŞIMLAR-I 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP519 ÖLÇEK GELİŞTİRME 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP511 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE İSTATİSTİK 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP522 PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELLERİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8
YLEGP525 TÜRKİYEDE CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 3+0+0 Seçmeli 3.00 8